APC Elinstallatören AB

APC grundades 1993 av Anders Lindén, Peter Årnerud och Christer Tyrén. Företaget har sitt säte i Linköping och har i dag 30 anställda.

Elinstallationer, service/underhåll samt projektering inom:

  • Kraft och belysning
  • Tele och datanät
  • Styr och regler